بندهای زیست محیطی قانون بودجه سال 1390

بند 131 ماده واحده قانون بودجه سال 1390(درخصوص شرکت های دولتی آلاینده)


131ـ شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.جزء (ر) بند ۱


به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می شود را بر مبناء یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع صرف طرح های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت های تابعه نماید.


جزء (ث) بند ۲


بند ۲ :


از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (۱) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می یابد :


ث) یک میلیارد دلار بابت مهار آب های مرزی و مهار گرد وغبار استانهای مرزی و ریزگردهای استانها و حفظ و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده