برکناری یک مدیر توانا از دفتر محیط زیست وزارت جهاد

به گزارش “پیدا پنهان” در یک اقدام عجیب در وزارت جهاد کشاورزی، دکتر غلامرضا میرکی از ریاست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت کشاورزی کنار گذاشته شد.

میرکی علاوه بر داشتن دانش لازم در مسائل کشاورزی منطبق بر توسعه پایدار، دارای تجاربی ارزشمند در این حوزه نیز بود. از دستاوردهای مهم زمان مدیریت دکتر میرکی در دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی ارائه برنامه هایی برای کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و تولید کودهای آلی “ورمی کمپوست” از بقایای کشاورزی به دست کشاورزان محلی بود.

دکتر میرکی همواره خطر مواد آلاینده آلی پایدار را گوشزد می کرد و بارها نسبت به خطرات این مواد که در انبارهای وزارت جهاد در استان های مختلف وجود دارد با رسانه ها سخن گفته بود. همچنین او و همکارانش در دفتر محیط زیست وزارت جهاد تلاش های فراوانی را برای استفاده مجدد و بازچرخانی از پساب های کشاورزی انجام دادند.

میرکی درباره کوره های پسماندسوز وی‍ژه نیز تاکید کرده و درخواست همت و توجه مسوولان به این معضل مهم و تامین بودجه آن را داشت.

با این همه این مدیر توانا از دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی کنار گذاشته شد. خبرها حاکی از این هستند که اقای ولدان که دامپزشک هستند به جای ایشان در دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهادکشاورزی نشسته اند.

گفتنی است غلامرضا میرکی دکترای مدیریت ایمنی و محیط زیست از دانشگاه پبنل هیلز ایتالیا است که نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در پروژه سازمان ملل متحد در جمع آوری POPs را به عهده داشت.

لینک سه مصاحبه درباره مواد آلاینده آلی پایدار ،  بودجه پسماندسوز ویژه و  تاخیر در تصویب ضوابط اجرایی مدیریت پسماند کشاورزی با ایشان در زیر می آید:

احتمال بحران با تاخیر در تصویب ضوابط اجرایی مدیریت پسماند کشاورزی:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1845863

۶۲ تن مواد آلوده کننده در انبارهای سیستان و بلوچستان:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1468097

سموم خطرناک و بودجه پسماندسوز ویژه:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1578723

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده