برای روز ملی حفاظت از رودخانه ها

تارنمای آبنما نیوز، وابسته به انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، به مناسبت 29 اردیبهشت روز ملی حفاظت از رودخانه ها در برابر سدسازی، چند یادداشت ارزنده درج کرده است. علاقمندان را به خواندن مطالب زیر دعوت می کنم:

فاطمه ظفرنژاد – از منتقدان فعال سد سازی

نه هر بحری گهر دارد

خوزستان و چالش محیط زیستی سدسازی و نفت

 سد سیمره علت کم آبی در حوضه کرخه/ شرایط در حوضه ى کرخه بحرانی است

 روزنامه ى کیهان: سدگتوند افتخار ملی یا فاجعه ملی؟

رمضان منجزی عضو سابق شورای شهر اهواز: تا دیر نشده علیه مسببان سد گتوند علیا اقامه دعوا کنید