بحث های کهنه و عبث در مدیریت مرتع

گاه و بیگاه با خرده گرفتن  بر قوانین دائر به ابهام- ایراد- سکوت قانون می خواهیم اظهاراتمان را به مهر صحت  ممهور کنیم و چه جائی بهتر از همایش ها !

پای سخنان جناب دکتر محرابی در مورد دو نکته ابرازی از قانون ملی شدن متعجب شدم و البته بحث یکطرفه  و بدون میز گرد و صد البته رعایت حرمت شاگردی بر من لازم !

ایشان ابراز داشتند اولاً ملی شدن جنگل ها و مراتع قانون نیست و تصویبنامه دولت است و دومین نکته چرا این اموالی که ملی شد باید در اختیار دولت قرار

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده