از فاطمه عزیزخانی چه خبر دارید؟

فاطمه روز ۶ فروردین ۱۳۸۹ در حال صعود روی دیواره‌ی سرطاق در منطقه‌ی طاق
بستان در شمال شهر کرمانشاه، سقوط کرده و از ناحیه‌ی ستون فقرات و پا دچار
آسیب‌دیدگی شد. او که عضو باشگاه کوه‌نوردی اسپیلت است در حال صعود انفرادی
روی طول نخست مسیر ” قدیمی‌ها ” بوده است که ناگهان به علت شکستن یک گیره ،
سقوط می‌کند.

روز شنبه ۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ حال او را از محمد آهویی پرسیدم، محمد گفت که فاطمه مدتی است به زنجان رفته و در این شهر زندگی می‌کند و اخیرا از طب سوزنی هم برای ادامه‌ی درمان خود کمک می‌گیرد. محمد گفت که او به کمک واکر می‌تواند حدود ۱۰ ثانیه بر روی پای خود بایستد که خبر خوش‌حال کننده‌ای بود.

و دیگر اینکه متاسفانه او از دنیای کوه و کوه‌نوردی و سنگ‌نوردی بریده است!

آیا دوستان و هم‌نوردان فاطمه خبر بیشتری از او دارند؟
آیا جامعه‌ی کوه‌نوردی می‌تواند کمکی کند تا کار و گذران زندگی برای فاطمه ساده‌تر شود؟

در همین ارتباط
عیادت از فاطمه عزیزخانی