آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره يك ماده 47 تصویب و ابلاغ شد

بالاخره آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 47 تصويب ابلاغ شد ، اما فارغ از رويكرد توانمند سازي جوامع محلي و قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي


با الحاق يك  بند بعنوان بند  «5» به ماده (84) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373» به موجب  ماده 47 قانون تنظيم بخشي بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  27/11/1380  پروانه چراي دام ، مدرك

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده