آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار با آخرین اصلاحات

فصل اول – کلیات


ماده1 – به منظور ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری های منطقه‌ای، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییس جمهور و عضویت رؤسای سازمان های حفاظت محیط‌زیست، مدیریت بحران کشور، هواشناسی کشور و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونین وزارتخانه‌های نیرو، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاون سلامت)، کشور (معاون امور عمرانی)، امور خارجه (معاون امور بین‌الملل) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود و در اولین جلسه، آئین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌نماید.


ماده2 – تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع‌های یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و اختیارات هیأت‌وزیران در قوانین و مقررات مربوط، به وزیران دستگاه های عضو کارگروه تفویض می‌شود. همچنین اختیار اصلاح این تصویب‌نامه به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.


ماده3 – تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت‌وزیران می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی دولت قابل ابلاغ است.


فصل دوم – برنامه‌ها


الف – برنامه‌های کوتاه مدت


ماده 4 – در راستای تعیین کم و کیف پدیده گرد و غبار در استان های جنوب و غرب کشور و شناسایی کانون های شکل‌گیری اولیه آنها و به منظور پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی وقوع این پدیده، سازمان های حفاظت محیط‌زیست و هواشناسی کشور مکلفند با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ظرف سه ماه طرح توسعه و تجهیز ایستگاه های پایش وضعیت‌جوی، سیستم های پیش‌ آگاهی و کنترل هوای منطقه را به صورت مشترک تهیه و برای تصویب به کارگروه ارائه نمایند.


متن کامل در ادامه ی مطلب……….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده