گرد و غبار شدید ایلام را فرا گرفت !

بعد از بارشهای مکرر باران و شست شوی طبیعت ایلام لطافت و زیبایی خاطر در چهره استان نقش بسته بود ولی امروز با شروع شدید گرد و غبار ایلام چهره دیگری به خود گرفت. استان ایلام در غربی ترین نقطه کشور با 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق قرار دارد که طی شش سال گذشته مشکل و معضلی بزرگ به اسم گرد و غبار مردم و طبیعت بکر این استان را دچار سردرگمی کرده است. این استان که به دلیل پوشش جنگلی متعدد، کوه های فراوان و زیبایی به عروس زاگرش مشهور است ولی طی این سالهای ضربات سنگینی از گرد و غبار بر پیکره خود دیده است. در سال جاری بارشهای مکرر بهاری و شست و سوی طبیعت استان به خصوص درختان بلوط باعث شده بود که بر چهره طبیعت استان لطافت و زیبایی نقش ببندد.متاسفانه امروز گرد و غبار شدیدی تمام لطافت و زیبایی طبیعت و درختان بلوط  ... “گرد و غبار شدید ایلام را فرا گرفت !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده