روز شمار هفته زمین پاک-سال 91

شعار  هفته زمین پاک : ((سلامت زمین – سلامت انسان)) تاريخ ايام هفته عنوان 2/2/91 شنبه زمين پاك- مديريت پسماند 3/2/91 يكشنبه زمين پاك – حمايت از بازيافت 4/2/91 دوشنبه زمين پاك- حفاظت از منابع آب 5/2/91 سه شنبه زمين پاك – حفاظت از منابع خاك 6/2/91 چهار شنبه زمين پاك – باور هاي ديني و اخلاقي 7/2/91 پنج شنبه زمين پاك – مشاركت عمومي                  ... “روز شمار هفته زمین پاک-سال 91”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده