تأمل بر فعالیت کشاورزی در سال تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی

توجه به ظرفیت های موجود کشور می تواند در خلق فرصت های قابل استفاده در این سال مفید باشد، در هر حال ملتی که تهدید می شود با وجود امنیت مواد غذایی و منابع تامین انرژی از حاشیه امنی برخوردار می گردد و آسیبی نمی بیند و هزینه زایدی نیز ندارد. در گذری به تاریخ سیستان و شهرت آن دیار به انبار غله از قول حکمای ساسانی و یا یعقوب لیث صفاری و مورخینی     ... “تأمل بر فعالیت کشاورزی در سال تولید ملی ،کار و سرمایه ایرانی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

فراخوان شرکت در کارگاه فیلم سازی

به پیشنهاد شماری از همنوردانی که آثارشان در دوره های پیشین جشنواره فیلم و گزارش نویسی به نمایش در آمده است و برخی مستند سازانی که در جایگاه داوری یا تماشاگر آثار ارائه شده به جشنواره ها را دیده اند ، انجمن کوه نوردان ایران با هدف بالا بردن سطح تولیدات کوه نوردان ، غار پیمایان ، طبیعت گردان و دیگر فیلم سازان مستند ساز با موضوع طبیعت و ورزش ، کارگاهی دو روزه را با موضوع و زمینه های زیر برگزار می کند: ۱- مستند سازی ، فنون و روش های آن (مدرس آقای ورهرام) ۲- فیلم نامه نویسی با تاکید بر فیلم مستند (مدرس آقای عزیز الله حاجی مشهدی) ۳- پژوهش ، نگارش و تهیه کنندگی در مستند سازی (مدرس آقای اکبری) ۴- پژوهش در سینمای مستند ، شاخه هنرهای تجسمی (مدرس آقای سهیلی) ۵- صدا برداری در آثار مستند (مدرس آقای رضایی) ۶- فیلم برداری در شرایط  ... “فراخوان شرکت در کارگاه فیلم سازی”

ادامه ←

لایحه بودجه سال 1391 در بخش کشاورزی اهداف کمـّی مورد نظر برنامه پنجم توسعه را برآورده نخواهد ساخت !

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها: لایحه بودجه سال 1391 در بخش کشاورزی اهداف کمـّی مورد نظر برنامه پنجم توسعه را برآورده نخواهد ساخت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد بخش کشاورزی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور اعلام کرد. بر اساس اعلام روابط عمومی این مرکز…   دفتر مطالعات زیربنایی در گزارش خود خاطر نشان ساخت اجرایی شدن برنامه‌های توسعه منوط به مشخص شدن برنامه‌های اجرایی است به این ترتیب که برای اهداف، مسیرهای رشد، نرخ‌های رشد، اعتبارات مورد نیاز، چگونگی تامین اعتبارات وامثال اینها همگی در ارتباط با هم باید مشخص شوند، لذا بودجه ریزی سالیانه دارای جهت‌گیری‌های زمانی مشخص بوده و به عنوان گامی است که گام‌های سال بعد را مشخص می‌کند. همچنین بودجه سالیانه رابطه تنگاتنگی با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دارد و باید در راستای برآورد اهداف برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین کشور که مغایر با برنامه توسعه مزبور نیستند،  ... “لایحه بودجه سال 1391 در بخش کشاورزی اهداف کمـّی مورد نظر برنامه پنجم توسعه را برآورده نخواهد ساخت !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (8)

مراحل رشد گياه پوشش سطح زمين، ارتفاع گياه و سطح برگ با رشد گياه تغيير مي­­كند. ضريب گياهي يك گياه مشخص در طول دوره رشد به دليل تفاوت تبخير و تعرق در مراحل مختلف، تغيير مي­كند. دوره رشد گياه را ميتوان به چهار مرحله متمايز اوليه[1]،  توسعه گياه[2]،  مياني [3] و پاياني [4] تقسيم كرد. ترتيب و طول نسبي دوره و مراحل رشد انواع گياهان در شكل4 نشان داده شده است( تبخير- تعرق 1378 گياهان كميته ملي آبياري و زهكشي ايران). 1- مرحله رشد اوليه : در طول مرحله اوليه رشد، سطح برگ محدود بوده و تبخير و تعرق، به طور عمده، به صورت تبخير از خاك سطحي است. بنابراين، ضريب گياهي در مرحله اوليه رشد(Kc ini)  هنگامي كه خاك با آبياري و بارندگي خيس شده، بالا و هنگامي كه خاك سطحي خشك است، پايين مي باشد. زمان لازم براي خشك شدن خاك به فاصله خيس شدن، توان تبخيركنندگي آتمسفر  ... “مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (8)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده