یکصد و پنجمین نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

یکصد و پنجمین نشست ماهانه انجمن کوه نوردان ایران

زمان : چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

مکان :
خیابان انقلاب –  دروازه دولت – نرسیده به بهار – خیابان خاقانی – روبروی
دانشگاه تربیت معلم – آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی
شهر تهران

موضوع نشست:

دیدار نوروزیخبر های کوه نوردیصحبت در مورد برگزاری کارگاه فیلم سازیمعرفی گغام میناسیان کوه نورد و دیواره نورد پیشکسوت


شرکت در نشست‌های انجمن برای همگان آزاد است