گغام بزرک، شاد باش و دیر زی!

امروز قرار است که عباس ثابتیان، رییس انجمن کوه نوردان، بخشی از فیلمی را که دو سه هفته پیش از گغام میناسیان  پیشگام برجسته ی کوه نوردی ایران (متولد 1300) گرفته است، در نشست انجمن نمایش دهد. گغام سال ها است که در آمریکا زندگی می کند؛ به دوستان پیشنهاد می کنم که تماشای این فیلم را از دست ندهند.

من، در مقاله ی نقش ایرانیان ارمنی در کوه نوردی کشور، به گوشه هایی از کارهای گغام اشاره کرده ام. همچنین توجه شما را به یادداشت دیگر این تارنگار با عنوان ایرانیان ارمنی جلب می کنم.

گغام میناسیان، چند سال پیش در یکی از نشست های روز جهانی کوهستان، به عنوان “عضو افتخاری” انجمن کوه نوردان ایران معرفی شد.

عکس از: قلمرو کوهستانی ایران

نفر اول از سمت چپ: گغام میناسیان