پروژه ی سوم: بیایید به مورچه ها غذا دهیم! !Let’s give the ants food

به نام خدا سلام دوستای محیط زیست و جودییییییییی… خویین؟…ببینم، گیاهتون الان حسابی بهاری شده؟…نه؟!… اگر هم نه، نگران نباشید…ممکنه بعضی هاشون هنوز درنیومده باشن… از گیاهایی که من کاشتم هم چندتا دراومدن… … و بالاخره…پروژه ی سوم آغاز می شود… ! Let’s give the ants food بیایید به مورچه ها غذا دهیم! چی شده؟…خنده تون گرفته؟…چرا؟… پس اگه گیاهان و گربه ها و سگ ها و پرنده ها و خزنده ها مهم اند، تکلیف مورچه های کوچولو چی میشه؟…