ورزش و سیاست؟؟

کوه‌نوردان آمریکایی در ایران – خرداد ۱۳۹۰ تهران – بند یخچال

روز جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۱ گفتگویی داشتم با
شبکه‌ی رادیویی NPR و صحبت در مورد دو برنامه‌ی موفق مبادله‌ی کوه‌نورد بین
آمریکاییان و ایرانیان. طرف دیگر گفتگو، Gregory Crouch  بود که در آمریکا
از میزبانان کوه‌نوردان ایرانی بود و سال ۱۳۹۰ هم در بخش دوم برنامه به
ایران سفر کرد.

این گفتگو حدود سه هفته‌ی پیش پخش شد و با مراجعه به لینک زیر می‌توانید آن را بشنوید.

عنوانی که NPR برای این برنامه برگزیده این است:

کوه‌نوردان آمریکایی و ایرانی دیپلماسی کوه را تجربه می‌کنند.

http://hereandnow.wbur.org/2012/04/10/us-iranian-climbers