نقشه گستره خشکسالی کشور تا پایان اسفند ماه 1390

سال جدید با بارندگیهای خوبی آغاز شد. در عین حال نقشه گستره خشکسالی تا پایان اسفند 1390 اوضاع خوبی را برای نوار شمالی و باریکه ای از مرکز کشور نشان می دهد. بارندگی های فروردین هم نشان می دهد که نقشه آبی تری برای آخر فروردین باید انتظار داشته باشیم. ان شاءا… در اینجا همچون گذشته از همکاران خودم در پایگاه ملی خشکسالی کمال تشکر را دارم که حتی با عنایت به این مسئله که خیلی وضعیت این پایگاه مشخص نیست فعالیتهای خود را ادامه داده و نتایج پژوهشهای خود را در اختیار همگان قرار می دهند.

بر اساس شاخص مورد بررسی، وضعیت متغیری در استان های کشور دیده می شود، به طوری که استان
های واقع در نوار ساحلی دریای خزر و قسمت‌هایی  از استان‌های خراسان رضوی و اردبیل در شرایط ترسالی شدید قرار دارند. همچنین استان های
واقع در دامنه های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز، کپه داغ و هزارمسجد و استان های
آذربایجان شرقی و تبریز در وضعیت ترسالی متوسط تا ترسالی می باشند. استان های واقع
در شمال غرب کشور (آذربایجان غربی و کردستان)، غرب، جنوبغرب، جنوب، شرق و جنوب شرق
کشور در شرایط تر سالی تا خشکسالی شدید قرار گرفته اند. بیشترین گستره خشکسالی
در دوره مزبور مربوط به غرب، جنوب و شرق کشور می باشد. که در شرایط نرمال  تا خشکسالی بسیار شدید قرار دارد. در منطقه غرب
کشور گستره خشکسالی به حداکثر خود رسیده و شامل قسمتهایی از  استانهای ایلام و لرستان می باشد.
استان
سیستان و بلوچستان در (جنوب شرق) در شرایط ترسالی متوسط تا خشکسالی متوسط قرار
گرفته است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده