لابلاي لايحه جامع منابع طبيعي

لايحه جامع منابع طبيعي با پروسه تدوين حدود ده ساله خود ، نظر فائق آمده بر نظرات جمع بندي شده را تجربه كرده  و باز پس گيري آن اساساً دور از ذهن نبوده است ، چون مواد و تبصره و مفادي كه بتصويب رسيد چيزي نبود كه در لايحه به مجلس تقديم شد.

چرا نظراتيكه فاقد تجربه اجرايي برحسب سليقه به انحاء مختلف به لايحه ديكته مي شود و نياز هاي جامعه را به اختلال مي اندازد . در چند ياداشت با عنوان پيشنهاد براي

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده