فعالیت های سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در سال 1376 با نام سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد ، فعالیت خود را آغاز نموده است . اهم  اقدامات سازمان مزبور به شرح زیر می باشد:


–  ایستگاه انتقال شماره 1 : از جمله مسائل و مشکلات مدیریت پسماند در شهر رو به رشد کرج ، نبود ایستگاههای انتقال با رعایت موازین فنی و بهداشتی بود که سازمان مدیریت پسماند کرج در سالهای 1389 و 1390 با توجه به نیاز منطقه ای اقدام به طراحی و ساخت ایستگاه انتقال شماره 1 در منطقه خلج آباد نمود . در صورت تکمیل طرح دراین ایستگاه امکان بارگیری همزمان چهار دستگاه سمی تریلر و سرعت انتقال بالا وجود خواهد داشت.


– ایستگاه انتقال شماره 2 : مسائل بهد اشتی مرتبط با انتقال پسماند در مناطق 6 و 7 شهرداری کرج و کندی انتقال موجب شد تا نسبت به طراحی و احداث ایستگاه انتقال در مناطق ذکر شده اقدام شود. این پروژه در اوایل سال 1389 پس از مراحل مطالعاتی و فنی آغاز و در اردیبهشت ماه 1390 به بهره برداری رسیده و اولین ایستگاه انتقال با رعایت موازین فنی ، بهداشتی و دارای استانداردهای جهانی در سطح استان البرز می باشد.


– ایستگاه انتقال شماره 3 : مسائل بهداشتی مرتبط با انتقال پسماند در مناطق 3 و 10 شهرداری کرج و کندی انتقال موجب شد تا نسبت به طراحی و احداث ایستگاه انتقال در مناطق ذکر شده اقدام شود. این پروژه در اواخر سال 1389 پس از مراحل مطالعاتی و فنی در دست احداث می باشد.


همچنین مقرر گردیده است با جانمایی ایستگاه شماره 4 در مناطق 4 و 5 پس از مطالعات فنی این جایگاه انتقال نیز احداث شود.


–  خط 2 کارخانه کمپوست : در سال 1389 سازمان مدیریت پسماند با رویکرد جدیدی اقدام به طراحی و ساخت خط 2 کارخانه کمپوست با هدف حذف تدریجی آلودگی های ناشی از دفن زباله ، پس از بازسازی خط قدیمی خط جدید را با پذیرش روزانه 500 تن زباله در جهت تهیه کود نرم کمپوست احداث نمود. این خط در فروردین ماه 1390 به بهره برداری رسید.


– پروژه استحصال گاز متان : با دفن و انباشت پسماند در مراکز دفن و فعل و انفعالات مختلف شیمیایی ، گاز متان تولید می گردد. این گاز امکان بهره برداری در جهت تبدیل به انرژی را دارا می باشد. بر این اساس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با انجام مطالعات اولیه اقدام به احداث نیروگاه 2 مگاواتی برق با استفاده از گاز حاصله نموده و در حال حاضر مراحل مطالعاتی به اتمام رسیده و پروژه وارد فاز اجرایی گردیده است.این طرح از محل اعتبارات داخلی و بخش خصوصی تامین گردیده و در سال 1391 به بهره برداری خواهد رسید.


-ایستگاههای تفکیک پسماند خشک : در راستای فرهنگ سازی شهروندان در خصوص طرح تفکیک از مبدا پسماندها و مشارکت عمومی در این طرح و تحویل این نوع پسماندها به صورت مخلوط ، نیاز به ایستگاههای تفکیک پسماندهای خشک در هر منطقه مورد نیاز می باشد و سازمان مدیریت پسماند کرج با ساخت سوله های مرتبط در این راستا  اقدام نموده است که نقش مهمی در درآمد زای سازمان مدیریت پسماند بر عهده خواهد داشت.


برنامه های آتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج :


1.     احداث کارخانه کمپوست با ظرفیت روزانه 500 تن


2.     احداث خط تولید کود گرانوله


3.     احداث کارخانه زباله سوز


4.     احداث نیروگاه 2 مگاواتی برق

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده