فرهنگ سازي، اولويت اول استان البرز درهفته زمين پاك

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست(پام) حسن پسنديده با بيان اين مطلب اظهار داشت: اداره كل محيط زيست استان البرز همگام با روزشمار سازمان حفاظت محيط زيست برنامه‌هاي متنوعي را براي گراميداشت هفته زمين پاك تدارك ديده است.
وي ادامه داد: درهمين راستا، در استان البرز ضمن اطلاع‌رساني در زمينه‌هاي مختلف حفاظت از محيط زيست چند تن از مقامات مسئول زيست محيطي در استان البرز در يك برنامه زنده راديويي حاضر و بطور مستقيم با شهروندان به گفت‌وگو خواهند پرداخت.
پسندیده افزود: اين برنامه راديويي آموزه‌هاي متنوع را در جهت ارتقاي فرهنگ زيست محيطي شهروندان در استان البرز ارائه خواهد كرد.
به گفته وي همچنين در هفته زمين پاك نشست خبري با اصحاب رسانه در اداره كل محيط زيست استان البرز برگزار خواهد شد كه در آن عملكرد اجرايي اداره كل محيط زيست استان البرزدر سال 90 بررسي و برنامه‌هاي سال91 تبيين خواهد شد.
مدير كل محيط زيست استان البرز از همايش 400 نفره محيط ياران آموزش و پروش در اين هفته خبر داد و اظهار داشت: با مشاركت اداره كل آموزش و پرورش استان البرز تعداد400 نفر از مربيان اين اداره كل در زمينه فرهنگ سازي زيست محيطي توسط سازمان كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست آموزش خواهند ديد.
وي خاطر نشان كرد: اين افراد پس از طي اين كارگاه آموزشي با دريافت كارت عضويت به عنوان محيط ياران سازمان حفاظت محيط زيست شناخته خواهند شد.
پسنديده با بيان اينكه براي آموزش زيست محيطي دهياران نيز در كارگاه آموزشي مباحث زيست محيطي شركت خواهند كرد توضيح داد: دهياران مي‌توانند با آموزش روستائيان به مديريت هرچه بهتر پسماند‌هاي روستايي كمك شايان توجهي كنند.
وي به برنامه پاكسازي طبيعت با حضور تشكل‌هاي زيست محيطي و مردم نهاد و جمعي از شهروندان از جمله دانش‌آموزان و دانش جويان اشاره كرد و افزود: حضور كارشناسان سازمان حفاظت محيط‌ زيست در مدارس براي آموزش دانش آموزان از جمله برنامه‌هاي مهم اداره كل محيط زيست البرز است كه زمينه را براي اجراي طرح محيط يار در مدارس فراهم خواهد كرد.
به گفته مدير كل محيط زيست استان البرز آموزش و فرهنگ سازي در زمينه‌هاي مختلف محيط زيستي از جمله مديريت پسماند اولويت اصلي اين اداره كل است تا به اين وسيله بتوان محيط زيستي سالم را با كمك شهروندان به ارمغان آوريم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده