عکس های جمعه، مراسم ساعت زمین در حیدرآباد هندوستان

عکس هایی از مراسم ساعت زمین در شهر حیدر آباد هندوستان.

این برنامه با مدیریت WWF در هر استان و با مشارکت داوطلبان آزاد و دیگر سازمانهای غیردولتی اجرا شد. امسال برای گسترش این برنامه و اجرای هر چه بهتر آن شاهد رقابت بین شهرهای برگزار کننده برای حضور هر چه بیشتر شهروندان هندی بودیم.

حضور هنرمندان و مقامات سیاسی استان

کودکان داوطلب

 

حضور چشمگیر شهروندان و رسانه ها/ برنامه از یکی از شبکه ها بصورت زنده پخش می شد

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده