طبیعتی با ریسک بالا ، شهری با جمعیتی زیاد و توقعات بالا

وقوع اخبارسیل تهران و سیلابی که حتی مترؤ تهران را آب و جارو کرد، خبر بی آبی قیامدشت هم با عنوان شهروندانی که دریک قدمی تهران آب ندارند خواندنی شد ! به نظر نمی رسد پستانی از سینة رشته کوه های البرز تحمل دوشیدن داشته باشد !. هر آنچه از آسمان ببارد، طبیعت در طبق اخلاص با جریانی هر چه طبیعی تر به دامنه ها و دشت ها سر ریز می کند و حتی انسان دستش را دراز کرده و از اعماق و جان زمین از این سینه مکیده ! و بی تردید دست اندازی انسان بر طبیعت جریانی غیر طبیعی از این دست

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده