ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست


حفاظت از زیست‌ بوم‌های مختلف و همچنین تنوع زیستی در جهان عاملی اساسی برای دست یافتن به یک اقتصاد پایدار و سبز است. انعطاف‌پذیری ساختار اقتصاد جهانی تا حد زیادی به وضعیت محیط زیست و طبیعت وابسته است و این نکته‌ای است که در چند دهه اخیر مورد اتفاق نظر بسیاری از اقتصاددانان و همچنین حافظان محیط زیست قرار گرفته است. مطابق تعریف «ائتلاف اقتصادی سبز» که در برگیرنده نمایندگان و کارشناسانی از بخش‌های محیط زیست، توسعه، تجارت و همچنین مصرف‌کنندگان است، اقتصاد سبز آن گونه‌ای از اقتصاد است که می‌تواند کیفیت بالاتری از زندگی را در چهار چوب محدودیت‌های زیست بوم سیاره زمین در اختیار همگان قرار دهد. می‌توان گفت اقتصادی سبز است که باعث رونق درآمدها و اشتغال توسط سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی می‌شود که این امر منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی، افزایش انرژی و بهره‌وری از منابع و ممانعت از، کاهش تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می‌شود، لذا این سرمایه گذاری‌ها می‌بایست وسیله‌ی هزینه های عمومی هدفمند، اصلاحات عمومی و تغییر قوانین، حمایت و پشتیبانی شوند که این مسیر توسعه حفظ و ارتقاء یابد و نیز در صورت لزوم بازسازی سرمایه های طبیعی به عنوان یک دارایی و منبع مهم اقتصادی سرلوحه‌ی کار تولید ملی قرار گیرد، این امر به ویژه از منافع عمومی اقشار کم در آمد که امنیت و معیشت آن‌ها به شدت به طبیعت وابسته است، محافظت می‌نماید. با توجه به گسترش سازمان‌های خصوصي و غير دولتي در ایران، لازم است بيش از پيش بر اجراي قوانين زيست محيطي در كشور نظارت شود. همچنين ضروري است با ايجاد فرهنگ مديريت سبز در سازمان‌های دولتي و خصوصي، از ارزش مستقيم اقتصادي مسئولیت‌های زيست محيطي آگاهي يابند و با ادغام آن به منزله سرمايه گذاري راهبردي با راهبرد اصلي كسب و كار و فعالیت‌های مديريتي بر تأثير مثبت خود بر جامعه و محيط خود بیفزایند و شهرت و اعتبارشان را نيز تقويت نمايند زيرا با پيروي از اين روش نه تنها براي امروز خود سود توليد می‌کنند، بلكه موقعيت آينده خود را نيز تثبيت می‌نمایند. با توجه به اهميت موضوع  کنفرانس روز جهاني محيط زيست با شعار تولید ملی در راستای اقتصاد سبز در 24-26 خرداد ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. از جمله اهداف مهم این کنفرانس جلب توجه دانشمندان و کارشناسان مسایل زیست محیطی به تأثير اقتصاد سبز بر جنبه هاي گوناگون محيط زيست می‌باشد.


محورهای ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست :


در ادامه ی مطلب ملاحظه فرمایید. جهت اخذ اطلاعات درخصوص تقویم همایش به نشانی http://www.wediran.ir/default.aspx?culture=fa-IR&page=sixth-conference


 مراجعه نمایید.


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده