سیلاب در تهران

در ایامی از سال باید گزارش های آلودگی هوای شهر تهران را خواند و در ایامی نیز  بارش تگرگ در تهران بهانه گزارش ها در بروز سیل و مغروق ماندن خط و تأسیبسات مترو در سیلاب شود.


شهر تهران اجباراً گسترش می یابد و علاوه بر زمین ها و باغات بستر و حریم دره ها و رودخانه های فصلی را می بلعد و سطح اشغال انواع سازه های شهری

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده