سند ‘محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در افق 1404’ بررسی شد

به گزارش ایرنا به نقل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هشتاد و
نهمین جلسه شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی این شورا روز سه شنبه با
موضوع بررسی سند ‘محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در افق 1404’ برگزار شد.

در این جلسه گزارش از مبانی ارزش‌های بنیادین چشم‌انداز محیط زیست
جمهوری اسلامی ایران ماموریت، حوزه‌ها و اهداف كلان، سیاست‌های اجرایی و
اقدامات ملی چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول سند تحول محیط زیست توسط
مسوولان ذی‌ربط ارایه شد.

اعضای شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی پس از بحث و تبادل
نظر در این زمینه مقرر كردند كه ‘سند محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در افق
1404’ با دیگر اسنادی كه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یا در
حال تصویب است نظیر نقشه جامع علمی كشور، سند تحول بنیادین نظام آموزشی
كشور و سند مهندسی فرهنگی كشور تطبیق، هماهنگ و هم‌جهت شود.

همچنین قرار شد از چشم‌انداز مطلوب سند محیط زیست، تصویر روشن‌تری
ارائه شود و حفظ محیط زیست به‌عنوان حقوق عمومی مدنظر بیشتر قرار گیرد.

ملاحظات بیشتر درخصوص تهدیدات و فرصت‌های پیش‌روی محیط زیست كشور
از دیگر نكات مورد توجه اعضای شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی كشور
بود

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده