سد خاتم الانبیا شکست!

یک سد دیگر شکست، و لابد سد سازان بی آن که توضیحی درباره ی یکی از ادعاهای همیشگی شان یعنی “مهار سیل توسط سد” بدهند، از محل بودجه ی ملی خسارت را پرداخت  و باز سد را برقرار خواهند کرد! گزارش شکستگی سد خاتم الانبیا در راین را در مشرق نیوز بخوانید. همچنین می توانید یادداشت دیگر این تارنگار را درباره ی شکسته شدن سد ماشکید در اسفند ماه 89 و نیز درباره ی شکسته شدن سد دشت در استان گلستان را در اینجا، و فاجعه ی دو بار تخریب سد کارون 4 (در جریان احداث آن) را در مهار بیابان زایی بخوانید.