زمین ، از رویت شرمسارم !

زمین ، از رویت شرمسارم !

  به مناسبت روز جهانی زمین، از طرف دلسوزان واقعی این سیاره ی زیبا و منحصر بفرد، رنج نامه ای را تقدیم آن می کنم ، که تصلی خاطر این همه اندوه و غم جانکاه و سنگین درون قلبهای حامیان واقعی این سیاره باشد.
 آن هنگامی که می بینم که از بین همه ی موجودات روی این سیاره ،…