روز شمار هفته زمین پاک-سال 91

 

 

شعار  هفته زمین پاک :

((سلامت زمین – سلامت انسان))


تاريخ

ايام هفته

عنوان

2/2/91

شنبه

زمين پاك- مديريت پسماند

3/2/91

يكشنبه

زمين پاك حمايت از بازيافت

4/2/91

دوشنبه

زمين پاك- حفاظت از منابع آب

5/2/91

سه شنبه

زمين پاك حفاظت از منابع خاك

6/2/91

چهار شنبه

زمين پاك باور هاي ديني و اخلاقي

7/2/91

پنج شنبه

زمين پاك مشاركت عمومي

           


 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده