درباره ی انجمن دوستداران دماوند

حدود دو سالی است که شماری از کوه نوردان مازندرانی، پایه ی انجمنی مردم نهاد را گذاشته اند به نام انجمن دوستداران دماوند . در همین مدت کوتاه، این انجمن توانسته است کارهای بسیار ارزنده ای در زمینه ی جلب توجه همگان به ارزش های دماوند (و به طور کلی محیط های کوهستانی)، برقراری ارتباط با محافل دانشگاهی و مدیران دولتی مسوول حفاظت مراتع و جنگل ها، همچنین برگزاری همایش های باشکوه و موثر در ارتباط با حفاظت محیط زیست به انجام رساند.

انجمن دوستداران دماوند، از آغاز تاسیس همکاری های بسیاری با انجمن کوه نوردان ایران داشته که یکی از مهم ترین آن ها تاسیس “پژوهشکده ی دماوند شناسی” با حمایت دانشگاه پیام نور رینه بوده است. کار دیگر، برگزاری نخستین همایش ملی دماوند کوه است که در روز 9 تیر ماه 1391 برگزار خواهد شد.

 انجمن دوستداران دماوند، همه ی کوه نوردان و طبیعت دوستان را به عضویت و همکاری فرا خوانده است؛ بروشور معرفی آن را می توانید از اینجا دریافت کنید. 

برگزار کنندگان همایش ملی دماوند کوه