دانشگاه محيط زيست فصلنامه منتشر مي كند.

دانشگاه محيط زيست فصلنامه محيط زيست را بارويكرد علمي – پژوهشی منتشر مي كند. از اينرو از كليه پژوهشگران و كارشناسان محيط زيست كشور دعوت مي شود مقالات خود را در زمينه ها ي مختلف محيط زيست جهت چاپ به نشاني http://Journal.uoe.ir ارسال نماييد.
 نویسندگان محترم براي مشاهده راهنماي نگارش مقالات نيز مي توانند به نشاني مذكور مراجعه نمايند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده