حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 18

ارزش دارایی های زیستی جنگل های شمال بر حسب نتایج پایش دوره ای سال 76 – 86 فقط در جنگل های شمال روند افزایش دارایی زیستی را نشان می دهد. یعنی در طول دوره های گذشته که سطح اجرای طرح های جنگلداری محدود بود و اقدامات مربوط به احیا و اصلاح و تربیت و پرورش توده های طبیعی طرح ها ، در جمع آوری

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده