بهره برداری منطقی از منابع طبیعی، مطلبی از یک آشنا

امروز کوشان مهران عزیز یا همان اشکار خودمان مطلبی را در خصوص جنگل ابر و امکان استفاده بهینه از آن به عنوان یک پارک ملی را مطرح کرد که پیشنهاد دادم مقاله ای را در این خصوص بنویسد. وی هم زحمت کشید و مطلب را آماده کرد. آن را در ذیل می خوانید.

بهره برداری منطقی و یا بهره کشی و
منطقه فروشی علمی ؟

در سال 1872 کنگره ملی ایالات متحده با پایه گذاری پارک ملی
یلوستون به عنوان نخستین زیستگاه حفاظت شده کشور موافقت نمود . با شروع قرن هفدهم
و پی ریزی کلونی های مهاجر نشین انگلیسی در ساحل اقیانوس اطلس ( نیوانگلند ) و
افزایش جمعیت انسان به تدریج لزوم ایجاد ضوابطی برای بهره مندی از منابع طبیعی
برای قانون گذاران مسجل گردید و به تدریج قوانینی چون محدودیت زمان شکار گوزن دم
سپید و پرندگان مهاجر و قطع درختان و تولید ذغال به اجرا درآمد .

ولی دلیل اصلی معرفی یلوستون به عنوان پارک ملی اهمیت آن از
منظر زیبایی شناسی و وجود آبشار بسیار زیبا ، جنگل های بکر و دست نخورده و چشمه
های جوشان و در حال فوران آب های معدنی بود . در همان سال ها عده ای از نمایندگان
که دل نگران نابودی نسل بیزون آمریکایی ( بوفالو ) در مرغزار های مرکز آمریکا
بودند پیشنهااد حفاظت واعمال محدودیت شکار این گونه را به کنگره ارائه دادند ولی
این پیشنهاد با مخالفت سرسختانه رئیس جمهور آمریکا ژنرال شرمن روبرو شد که بر این
اعتقاد بود که با نابودی نسل بوفالو به عنوان مهم ترین منبع غذایی سرخ پوستان دشت
های بزرگ Great plane پیروزی بر این
بومیان جنگاور آسان تر خواهد بود .

ادامه مطلب را در اینجا بخوانید

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده