بهبود شاخص های بهره وری چگونه گزارش می شود !

با گذشت بیش از دوسال از ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، از توانمندی های خود برای استفاده مطلوب از ظرفیت قانون مزبور استفاده نکردیم و کماکان درگیر چگونگی جلوگیری از واردات – رفع موانع صادرات – توسعه سرمایه گذاری – استفاده از دانش آموختگان بخش – تنظیم بازار و… هستیم


بهترین اراضی کشور واقع در جلگه ها و دشت های دره ای ، به دلیل عدم صرفه اقتصادی و سلب انگیزه ادامه فعالیت تفکیک و به فروش

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده