اينجا لاله ها براي هميشه واژگون مي شوند !

با وجود مراقبتهای بسیاری از سوی ارگانهای مربوطه از لاله های واژگون، تعداد بسیار زیادی از لاله های واژگون جمعه« يكم ارديبهشت » توسط گردشگران کنده و سرنگون شد و این دشت را یک قدم به سوی نابوی نزدیکتر کرد. لاله واژگون، گل سرنگون یا اشک مریم گلی است که با ارتفاع یک و دو دهم متر از سطح زمین با گلهای صورتی و یا قرمز زنگوله ای که داخل آن توسط غده های سیاهرنگ حاوی شهد تزئین شده که این مشخصه بهترین عامل جهت شناسایی این گونه در میان گیاهان پیازدار ایران است.

گیاه لاله سرنگون از نظر مرتعی فاقد ارزش غذایی برای دام هاست ورویش لاله سرنگون از اواسط فروردین ماه شروع می شود و در اواخر فروردین ماه تا اوایل اردیبهشت ماه مرحله گل دهی شروع می شود.دشت لاله های چهار محال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ قرار دارد و به علت بزرگ بودن محدوده رویش لاله ها، این دشت معروفیت خاصی پیدا کرده است.

با آغاز رویش و گلدهی لاله های واژگون، ورود مسافر و گردشگران بسیاری از استان همجوار مانند استان اصفهان وخوزستان و تعداد زیادی نیز از خود استان چهار محال و بختیاری آغاز شده است.روز جمعه دشت لاله های واژگون میزبات تعداد بیشمار مسافر و گردشگر بودند و زیبایی خود را برای لذت بردن این گردشگران درنسیم دشت تکان می دادند.

اما در میان این همه زیبایی تعداد زیادی از دستهای نامهربان، عمر تعداد زیادی از لالهای واژگون این دشت را کوتاه کرد.لاله های واژگون پس از کنده شدن عمری در حدود یک ساعت دارند وبعد از آن پژمرده شده و از بین می روند.برای محافظت از این لاله ها از ورود خودرو مسافران و گردشگران به داخل دشت جلوگیری شده بودکه این امرموجب نارضایتی تعدادی از گردشگران شده که این امربرخورد و مشاجره هایی بین گردشگران و محیط بان را پدید آرود.

جلوگیری از ورود خودرو به داخل دشت یکی ازبهترین کارهایی بوده که از سوی منابع طبیعی این استان برای حفاظت لاله ها اجرا شده است.در سالهای گذشته که ورود خودرو آزاد بوده است، بسیاری از گردشگران لاله ها به دور از چشمان محیط بانان در خودرو خود پنهان می کردند ونابوی بیشتر این دشت را رقم می زدند.

در روز گذشته با وجود محافظتهای محیط بانان و نگبانان منابع طبیعی، تعداد بسیار زیادی از لالهای واژگون توسط گردشگرانی که کوچکترین ارزشی برای این لاله ها به حساب نمی آورند کنده شده و دشت را به تخریب و نابودی نزدیکتر کردند.مشاهده لاله پژمرده در کنارجاده ها و در خودروهها از نمونه نامهربانیهای گردشگران این منطقه در روز جمعه بوده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده