اولويت برنامه هاي اداره كل محيط زيست استان البرز تشريح شد.

نخستین جلسه شورای اداری اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با حضور معاونین روسای واحدهای تابعه و مسئولین ستادی در محل سالن اجتماعات اداره کل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان البرز، در اين جلسه مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز ضمن تبريك سال نو و ارائه گزارش عملكرد در سال 90 و تقدير از تلاشهاي كليه همكاران در جهت انجام رسالت سازماني و حفاظت و بهبود محيط زيست و حركت در جهت توسعه پايدار در استان به بيان برنامه ها و اهداف و اولويتهاي اين اداره كل در سال 91 پرداخت .

مهندس پسنديده اولويت مهم و اساسي اداره كل حفاظت محيط زيست در سال 91 را برنامه ريزي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ زيست محيطي كليه اقشار جامعه در استان و تداوم اجراي برنامه هاي آموزشي با اداره كل آموزش و پرورش ، بسيج ، تشكلهاي مردمي ، مذهبي ، شهرداري ها ، بخشداري ها ، دهياري ها ، تداوم برنامه هاي پژوهشي با دانشگاه محيط زيست البرز ، ارتباطات رسانه اي موثرتر و پر رنگ در جهت انتقال دانش و آموزه هاي زيست محيطي به مخاطبين ، تشكيل اتاق فكر و استفاده از ظرفيت هاي استان جهت فرهنگ سازي و مشاركت ساير ارگانها اعلام نمود .
مهندس پسنديده در ادامه ضمن اشاره به ضرورت بهبود زير ساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري و امكانات مورد نياز جهت انجام ماموريتهاي سازماني و دستيابي به استانداردهاي كمي و كيفي در ادارات حفاظت محيط زيست در استان ، بر كاهش صنايع آلاينده استان ، افزايش سيستمهاي پايش لحظه اي ، توزيع سوخت استاندارد يورو 4 ، نظارت و پايشهاي زيست محيطي مستمر بر منابع و مراكز آلاينده ، استفاده بيشتر از خدمات آزمايشگاههاي معتمد ، افزايش فعاليتهاي طرح خوداظهاري ، فراهم نمودن شرايط لازم جهت برون سپاري فعاليتهاي سازماني ، ارتقاء كيفي مناطق 4 گانه تحت مديريت در استان ، مشاركت بخش غير دولتي در امر حفاظت مناطق ، معرفي مناطق جديد داراي ارزش حفاظتي ، تسريع در بازنگري مطالعات تفصيلي منطقه حفاظت شده البرز جنوبي و . . .و بر بهبود شرايط كاركنان و محيط بانان نيز تاكيد نمود .
در ادامه معاونين ، روساي واحدها ي تابعه و مسئولين ستادي ضمن تبريك سال نو به بيان و ارائه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود عملكرد مجموعه اداره كل محيط زيست استان البرز در سال 91 پرداختند .

    

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده