اسدالله علم و باران در ایران

صبح باران می آمد . امسال بارندگی عجیب است .. یک پیرمرد مامور تعمیر راه در سمنان ، در پاییز گذشته گفته بود موش ها و مورچه ها لانه های خودشان را دارند عمیق و محکم می سازند ، در نتیجه امسال زمستان سختی در پیش است . و حقیقتا” درست گفته بود . من با تجربهء شخصی خودم فکر می کنم ایران دوره های سی سالهء ترسالی (پرباران) و خشکسالی (کم باران) دارد . آمار موجود هم همین امر را ثابت می کند.

سوم فروردین ماه ۱۳۴۸
—-
از کتاب یادداشت های علم ، جلد اول ، صفحه ۱۵۵ ، انتشارات مازیار ، تهران ، چاپ ۱۳۸۷
—-
اسدالله خان عَلم امیر قاینات، متولد مرداد ۱۲۹۸ بیرجند و وفات ۱۵ فروردین ۱۳۵۷ در آمریکا، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی و نخست وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ بود . علم در سالهای پایانی عمرش نیز وزیر دربار شد.

اخیرا” یادداشت های شبانه ای که وی طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶ نوشته بود ، در شش جلد منتشر شده اند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده