آن سوی قله‌ها …

رینهولد مسنر در راستای مصمم بودن فوق انسانی؛ دیدگاه تسلیم‌ناشندنی خود را در راه رسیدن به بلندترین قله‌های زمین، دنبال کرده است (آنسوی قله‌ها …)

 

رینهولد مسنر در راستای مصمم بودن فوق انسانی؛ دیدگاه تسلیم‌ناشندنی خود را در راه رسیدن به بلندترین قله‌های زمین، دنبال کرده است (آنسوی قله‌ها …)
… نصب نمونه قله مقدس Kailas، تنها یکی از چندین مشخصه پراوهام و الهام‌بخشی است که آخرین موزه کوهستان مسنر (MMM) را شکل خواهد داد؛ این موزه به این عنوان تخصیص داده شده است: «هنگامی که انسان‌ها با کوه‌ها مواجه می‌شوند».
MMM جایی است که ما می‌توانیم بیاموزیم که کوه‌ها حقیقتاً چه معنایی برای ما دارند؛ کوه‌ها بیش از یک چهارچوب و قاعده برای صعود و بالا رفتن و یا صحنه ورزش‌های رقابت‌جویانه هستند.

منبع: نشنال جئوگرافی