پروژه ی دوم: بیایید درخت بکاریم! !Let’s plant a tree

به نام خدا

سلام به تمام دوستداران محیط
زیست و دوست جودی!…

جودی اوووووووووووومد…

خوووب دوستای جودی…یا همون دوستدای
محیط زیست…

با پروژه ی قبلی چکار
کردین؟…

فکر میکنید پروژه به نتیجه ی محیط
زیستانه ای کمک کرد؟!

و حالا…پروژه ی
دوم…آغاز به کار میکند…

پروژه ی درخت
کاری!!…

آره خوب، اگه دقت کنید چند روز دیگه
تولد کلی درخته…

چون خیلی ها کلی درخت
میکارن…

و ما هم میخوایم دست به دست هم
بدیــــــــــم و…

درخت
بکاریم!

– اووووم…

– من که تا حالا خیلی درخت
کاشتم!

– کسل کنندست!

– فقط باید خودت رو تو باغچه خاکی
کنی!

– آخه با یه درخت کجای جهان قشنگ
میشه؟

– فایده ی محیط زیستانه
نداره!

امّا…

صبر کنید!

– اوووم…

– اگه خیلی درخت کاشتی، چه ضرری داره که برای
یه پروژه ی

محیط زیست دوستانه، درخت بعدی رو هم
بکاری؟!

– کسل کننده؟ اوه! تو میتونی برای دونه ی
کوچولوت یه آواز 

سه کلمه ای بخونی! مثل : دوست دارم کوچولو!

– خب، مواظب باش! شاید تجربه ی قشنگی
باشه!

– گلدونی که توی خونه کاشتی رو ببین…انگار
بهت لبخند میزنه!

انتظار نداری که با یه درخت دنیا عین یه جنگل
بشه؟! ولی

خوب قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود!

– داره…داره…داره! چرا نداشته باشه؟ وقتی
که ما بیشتر از

۲۰ نفریم…کلی درخت توی جهان کاشته
میشه!

انشاالله تعداد عضوهای انجمن یه روزی بیشتر
از ۱۰۰۰ نفر بشه!…

اونجوری کلی کلی درخت کاشته
میشه!

اصلا ببینم…سبزی قبول نیست؟ یا تربچه؟…یا
یه غنچه؟!

چرا…چرا قبوله…مطمئن باش که اونم به محیط
زیست خونه ت

کمک میکنه!www.smilehaa.org

فقط یادتون نره!

تا یه هفته – از هر موقع که اینجا رو خوندین!
– حداقل یه

دونه کوچولو بکارینا!…

خوووووووووووووووب…

!Let’s plant a tree

بیایید درخت بکاریم!…

– پس چرا معطلی؟! زودباش تا عید نشده!…

 بیایید محیط زیست را با درخت- یا یه دونه
کوچولو- نجات دهیم!

 جودی- انجمن حفاظت از محیط زیست

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده