59(90)- معرفی کتاب

“واقعیت تأسف بار این است که ما
ساکنان کره زمین به دلیل حماقت و رفتار غیرمسئولانه ای که در برابر آن در پیش
گرفته ایم خود و زمین را در معرض نابودی قرار داده ایم.

…شواهد
عینی فراوانی از یک فاجعه زیست محیطی در آینده وجود دارد که مرا وحشت زده می سازد
و شما را نیز باید بترساند”(نقل از مقدمه کتاب).

نام
کتاب: پرماکالچر(طراحی کشاورزی پایدار)

تألیف:
بیل مولیسون

مجری
طرح ترجمه: جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

نوبت
چاپ: اول-  مهر 1390

تعداد
صفحات: 203صفحه

بها:
هفت هزار تومان

“پرماکالچر
در فرهنگ کشاورزی ما – نه با این عنوان- موضوع جدیدی نیست و … کشاورزان سخت کوش کشورمان،
از دیر باز، اهمیت زمین و طبیعت را دانسته و همواره در پی مدیریت منابع و استفاده
بهینه از آن ها بوده اند”(نقل از مقدمه مه لقا ملاح، مدیر طرح ترجمه کتاب).

با
سپاس و آرزوی موفقیت های بیشتر برای جمعیت مردم نهاد فوق.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده