58(90)- هفته خوب و خبرهای خوب

هفته
منابع طبیعی از راه رسید، بازار خبرهای آن در رسانه ها داغ شد:

– 160
هزار هکتار اراضی تصرف شده را پس گرفتیم(خبرگزاری ها)


بازگشت اراضی ملی و طبیعی با حمایت قوه قضاییه(همشهری)


ادغام جنگل ها و محیط زیست، شایعه هفته منابع طبیعی(سیاست روز)


ادغام سازمان جنگل ها در حفاظت محیط زیست صحت ندارد (جمهوری اسلامی)


ادغام سازمان جنگل ها با محیط زیست منتفی است(اطلاعات، ابتکار)


ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست شایعه است(تهران امروز)


محیط زیست باید زیرمجموعه سازمان جنگل ها شود(قدس)

– درخواست
محیط زیست: سازمان جنگل ها در محیط زیست ادغام شود

سازمان
جنگل ها: قد و قواره محیط زیست در حد ما نیست(شرق)

هفته
خوب و مبارکی داشته باشید. خبرهای خوب تری بشنوید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده