باز هم تغییری دیگر در پردیسان!(نگاهی به تغییر و تحول مدیران و کیفیت مدیریت محیط زیست در ایران)

باز هم تغییری دیگر در پردیسان! این جمله دیگر برایمان شناخته شده است!هر چند وقت یکبار این تیتر در صدر اخبار پايگاه خبري سبزپرس قرار میگرفت!سبزپرس سال 90 پر بود از این جمله! با مرور هر روزه اخبار،منتظر بودم تا بار دیگر به این جمله بر بخورم و از اتفاقی جدید در روند مدیریت و سابقه تاریخی پر فراز و نشیب محیط زیست ایران باخبر شوم.آمار و ارقام و احکام جدید حاکی از تغییرات وسیع در سطوح مختلف مدیران پردیسان در یکسال گذشته است.اگر به این آمار تغییرات مدیران کل استان ها و معاونینشان را نیز اضافه نماییم….  ... “باز هم تغییری دیگر در پردیسان!(نگاهی به تغییر و تحول مدیران و کیفیت مدیریت محیط زیست در ایران)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک

درعلت برهم زدن و بالا پائین کردن برخی مواد و تبصره باید بگویم همة ما با کلماتی از سکوت و سکون قانون ، درز و شکاف شنیدیم و اینکه چرا کسی می تواند قانون گریز شود . بی تردید با همین توجهات که چگونه می شود به نیازهای قانونی منابع طبیعی مخصوصا با عنوان جامع که با خود یدک می کشد توجه ویژه داشته باشیم و به جنبه های که از درجة اهمیت زیادی برخوردارند بپردازیم. بعنوان مثال درختان کهنسال چگونه باید  ... “پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده