فراخوان مقاله و گزارش برای همایش ملی دماوند

پیرو اطلاع رسانی های پیشین، یک بار دیگر به آگاهی می رساند که نخستین “همایش ملی دماوند کوه” در تیر ماه 1391 برگزار و در آن، مقاله ها و پژوهش هایی در محورهای گوناگون ارایه خواهد شد. از باشگاه ها و گروه های کوه نوردی و دیگر اشخاص علاقمند دعوت می کنیم به ویژه با ورود به مسایل حوزه ی کوه نوردی، در برگزاری این همایش مشارکت کنند و برای دبیرخانه ی آن (حداکثر تا 10 اردیبهشت 1391) مقاله و گزارش بفرستند.  برای اطلاعات بیشتر، لطفا نگاه کنید به تارنمای انجمن دوستداران دماوند؛ همچنین می توانید با عباس محمدی (am.kouh@gmail.com) تماس بگیرید.  سالی خوش، همراه با سلامتی و پیروزی برایتان آرزومندیم  ... “فراخوان مقاله و گزارش برای همایش ملی دماوند”

ادامه ←