پیشنهاد لایحه جامع منابع طبیعی

اگر اصرار داشته باشیم که لایحه قانونی برای منابع طبیعی را جامع بنویسیم باید به بسیاری از نکات مغفول مانده در لایحه توجه کنیم. در این یاد داشت می خواهم نکاتی را یادآوری کنم ، که اساساً عدم توجه به آن در 8 ورژن موجود در سوابق ، که تحت حک و اصلاح کارگروه ها در سطح و سطوح متفاوت دولت و مرکز پژوهش ها و کمیسیون مرتبط و کلیات آن در صحن مجلس کاملاً محسوس بوده است.


الف – دامنة واژه منابع طبیعی مشتمل بر منابع

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده