پروژه ی دوم: بیایید درخت بکاریم! !Let’s plant a tree

به نام خدا سلام به تمام دوستداران محیط زیست و دوست جودی!… جودی اوووووووووووومد… خوووب دوستای جودی…یا همون دوستدای محیط زیست… با پروژه ی قبلی چکار کردین؟… فکر میکنید پروژه به نتیجه ی محیط زیستانه ای کمک کرد؟! … و حالا… پروژه ی دوم…آغاز به کار میکند… پروژه ی درخت کاری!!… آره خوب، اگه دقت کنید چند روز دیگه تولد کلی درخته… چون خیلی ها کلی درخت میکارن… و ما هم میخوایم دست به دست هم بدیــــــــــم و…