مشارکت در برنامه های درخت کاری

گروه دیده بان کوهستان، همچون سال های گذشته، در فعالیت های درخت کاری “هفته ی منابع طبیعی” مشارکت خواهد داشت. بدینوسیله از همه ی دوستان کوه نورد درخواست داریم در منطقه ی خود، در این گونه برنامه ها شرکت کنند.

در تهران، در برنامه ی درخت کاری اداره ی کل منابع طبیعی استان در منطقه ی کهریزک شرکت خواهیم کرد. قرار: جمعه 19 اسفند ساعت 8 صبح – انتهای خیابان مطهری (جنب باشگاه بانک سپه)، اداره ی کل منابع طبیعی.

در استان البرز، در برنامه ی مشترک اداره ی کل منابع طبیعی استان و سمن ها و گروه های کوه نوردی شرکت خواهیم کرد؛ قرار: ساعت 7 و 45 دقیقه ی صبح جمعه – میدان آزادی. اطلاعات بیشتر در تارنمای گروه کوه نوردی کلکچال.

در ساری، در برنامه ی اداره ی منابع طبیعی در منطقه ی زرین آباد شرکت خواهیم کرد. برای هماهنگی، می توانید با تلفن 09121115372 (خانم بقراط )تماس بگیرید.

یادداشت دیگر در این زمینه: فراخوان مشارکت در برنامه های درخت کاری