مجمع عمومی فوق العاده ی انجمن

به آگاهی اعضای گرامی انجمن می رساند که جلسه ی  مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم برای تغییر موادی از اساسنامه، در روز 17 اسفند ماه 90 از ساعت 17 تا 19 تشکیل می شود.

دستور جلسه

1-تغییر نام انجمن

2- تعیین تعداد کسانی که هر عضو به وکالت از آنان می تواند در رای گیری شرکت کند

محل برگزاری مجمع: تهران- خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، سالن اجتماعات ستاد ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران