كاشت بذر بلوط در پارك چهارده معصوم خرم آباد !

روزهاي گذشته تعدادي از دانشجويان رشته منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه پيام نور استان لرستان با حضور در « پارك 14 معصوم خرم آباد » اقدام به كاشت تعدادي بذر بلوط كردند؛ بذرهايي كه مي خواهند جايگزين درختان چندين ساله شوند !

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده