غفلت مجلس در حفاظت عملی از محیط زیست

طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان مجلس سوگند مي‌خورند از قانون
اساسي دفاع كنند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. يكي از
حقوق ملت، مطابق اصل چهل و پنجم، «ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا
رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي،
كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتع…» (به طور
خلاصه: محيط‌هاي طبيعي) هستند كه بايد «طبق مصالح عامه» مورد استفاده قرار
گيرند. بديهي است كه در اينجا، «عامه» را بايد نسل‌هاي كنوني و آينده دانست
كه وفق اصل پنجاهم قانون اساسي بايد در محيط‌زيستي سالم و پاكيزه «حيات
اجتماعي رو به رشد» داشته باشند. در يادداشت زير، نگاهي گذرا به برخورد
نمايندگان و مجلس هشتم به ثروت‌هاي طبيعي و موضوع‌هاي محيط‌زيستي كشور
مي‌اندازيم. در اين زمينه، دوگونه برخورد مثبت و منفي را بازبيني مي‌كنيم. 

ادامه مطلب در وبلاگ دیدبان سبز کرمان ….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده