طبیعت گردی

تشکیل اداره کل طبیعت گردی در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در واقع رویکرد مثبت پایبندی به اصول طبیعت گردی است که سال ها مغفول مانده و متقاضیان اجرای طرح های گردشگری فارغ از دغدغه های معمول در مدیریت حفظ و حمایت از منابع طبیعی تار ساز تقاضای خود را با اصول صنعت توریسم کوک می کردند، که هیچ تناسب و هم آهنگی بین ساز ها و ساز و کارها وجود نداشت و سازمان عمران سواحل

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده