جنگل ها فیلتر آب و هوا

در قرن 21 انسان ها بی تردید قدرت جنگل را بعنوان یک پالایشگر طبیعی در آب و هوا ، قدرتی بلا منازع و غیر قابل جایگزین می دانند و بر این قابلیت و توانمندی به دیده یک موهبت الهی می نگرند و بر این باورند که فرایند پالایش طبیعی آب و هوا، همان سلامت دلخواه طبیعی خواست بشری است.


قدرت انسان در حفظ این فیلتر

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده