بزرگترين كارخانه بازيافت زاگرس !

كارخانه بازيافت زباله كرمانشاه بزرگترين كارخانه بازيافت در غرب كشور محسوب مي شود و اين در حالي است كه تنها كارخانه بازيافت مكانيزه در سراسر كشور به حساب مي آيد…گزارش تصويري اين كارخانه در پي آمده است ؛ اميد كه در ساير استانهاي زاگرس نشين نيز چنين كارخانه اي بنا نهاده شود !

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده