بحران در نیمه ی جنوبی دریاچه ی ارومیه

 

شرایط نیمه ی جنوبی دریاچه ی ارومیه واقعا بحرانی است.

حرف زیادی برای گفتن نیست.

فقط باید کمی با دقت به تصاویر زیر دقت کنید و آن ها را با هم مقایسه کنید و به خاطر داشته باشید که امسال از نظر بارندگی شرایط خوبی را پشت سر گذاشته ایم و حتی بیشتر بودن پوشش برفی در سال جاری به نسبت سال گذشته در تصویر سمت چپ هر بخش مشخص است. ضمنا باید دقت کنید که تصاویر سمت راست که خروجی NDVI هست مناطق دارای آب را بیشتر از آنچه هست نشان می دهد و بخش قابل توجهی از مناطق آبی رنگ خصوصا در بخش جنوبی خشک شده است که این موضوع در تصویر سمت چپ واضح است.

مقایسه ی مساحت دریاچه در دو سال را در آخرین تصویر نشان داده ام که همانطور که گفتم پسرفت کاملا محسوس است.

در بخش میانی هم دریاچه به میزان محسوسی پسروی داشته است. 

شرایط دریاچه واقعا بحرانی است.

سایر مطالب دریاچه را اینجا مطالعه کنید.

 دریاچه ی ارومیه - اسفند 1390  

 

 

دریاچه ی ارومیه - اسفند 1389 دریاچه ارومیه در اسفند 1389 در مقایسه با اسفند 1390

 رنگ آبی نشان دهنده ی شرایط دریاچه در نیمه ی اسفند سال 1389 و رنگ قرمز نشان دهنده ی شرایط دریاچه در نیمه ی اسفند 1390 می باشد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده